ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรม ตามเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 61 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองได้จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน อีกทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ การแก้ปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลเมืองคอง ในโอกาสนี้นายธรเดช พิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ประกาศนโยบายไม่รับขอขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: