ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน

แชร์ให้เพื่อน: