ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

คู่มือสำหรับบริการประชาชน

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน สำหรับการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน
ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แชร์ให้เพื่อน: