ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 73 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงาน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ที่มาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการยกระดับมาตรฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสู่การเป็น
ท้องถิ่นและชุมชนระดับน่าอยู่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ชั้น 2
เวลา 10.00-12.00 น.

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: