ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

แชร์ให้เพื่อน: