ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567

แชร์ให้เพื่อน: