ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

รายงานการประชุมสภา

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 3 ก.พ. 2564
2 13 ส.ค.2564
3 16 ก.พ. 2564 ช่วงเช้า
4 16 ก.พ. 2564 ช่วงบ่าย
5 24 พ.ค.2564
6 26 ส.ค.2564 ช่วงเช้า
7 26 ส.ค.2564 ช่วงบ่าย
8 27 ธ.ค. 2564
9 28 ก.ย. 2564

แชร์ให้เพื่อน: