ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

งานกิจการสภา

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิื่น พ.ศ.2567

แชร์ให้เพื่อน: