ข้อมูล อบต.
นายอนุชา  หมื่นแก้ว - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายอนุชา หมื่นแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

รายงานการประชุมสภา

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 18 ธ.ค. 2563
2 28 ก.ย. 2563
3 26 พ.ค. 2563 ช่วงบ่าย
4 26 พ.ค. 2563 ช่วงเช้า
5 13 ส.ค. 2563
6 26 พ.ค. 2563
7 12 พ.ค. 2563
8 11 ก.พ. 2563

แชร์ให้เพื่อน: