ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

หลักเกณฑ์ มาตรการ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 มาตรการ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต

แชร์ให้เพื่อน: