ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

มาตรการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนัก

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 มาตรการใช้ดุลพินิจการอนุมัติให้พนักงานองค์การเข้ารับการอบรม

แชร์ให้เพื่อน: