ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

แชร์ให้เพื่อน: