ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

รายงานกำกับติดตามใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 งบประมาณคงเหลือ
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ6เดือน

แชร์ให้เพื่อน: