ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

structureสมาชิกสภา

สมาชิกสภา

นางวาสนา รินประเสริฐ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายอนันต์ เก๊ะนิลา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายเจริญ ใจเย็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง หมู่ที่ 1

นางสาวเรียม พุทธศรีลา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง หมู่ที่ 2

นางสาวมันฑนา โพจ๋า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง หมู่ที่ 3

นางสาวศิริลักษณ์ ก้อนแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง หมู่ที่ 4

นายสำราญ ปันทะนัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง หมู่ที่ 4

นายอธิพงศ์ แก้วมัศยาวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง หมู่ที่ 5

นายวิโรจน์ ลี่ยาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง หมู่ที่ 5

นายเอกวุฒิ เลาย้าง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง หมู่ที่ 6


แชร์ให้เพื่อน: