ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

อ่าน 39 ครั้ง

ติดตั้งป้ายแดนกุหลาบพันปี

วันที่ 27 เมษายน 2565

อ่าน 65 ครั้ง

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ 18 มีนาคม 2565

อ่าน 68 ครั้ง

โครงการคลองสวยน้ำใส 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

อ่าน 82 ครั้ง

การลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มขวางถนน ปี 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

อ่าน 33 ครั้ง