ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม

ติดตั้งป้ายแดนกุหลาบพันปี

วันที่ 27 เมษายน 2565

อ่าน 13 ครั้ง

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ 18 มีนาคม 2565

อ่าน 11 ครั้ง

โครงการคลองสวยน้ำใส 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

อ่าน 42 ครั้ง

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านบวกควาย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 109 ครั้ง

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

อ่าน 229 ครั้ง

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในตำบลเมืองคอง

วันที่ 10 ธันวาคม 2562

อ่าน 159 ครั้ง

เข้าร่วมเดินรณรงค์วันยาเสพติดโลก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

อ่าน 167 ครั้ง