ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

มาตรการแนวทางการให้องค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใส

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 มาตรการแนวทางการให้องค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใส

แชร์ให้เพื่อน: