ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

structureผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 089-5599352

นายสมบัติ คำนิล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 0844845052

นายอำนวย สุมา

เลขานุการนายกฯ 081-8853651

นายอนุชา หมื่นแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต. 0913015499


แชร์ให้เพื่อน: