ข้อมูล อบต.
นายอนุชา  หมื่นแก้ว - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายอนุชา หมื่นแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

ice-cream-cartผลิตภัณฑ์ชุมชน

สินค้า OTOP

  • วันที่ 10 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 865 ครั้ง

สินค้า OTOP

กลุ่มทอผ้า  15 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร.0-5322-9858

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: