ข้อมูล อบต.
นายอนุชา  หมื่นแก้ว - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายอนุชา หมื่นแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร และบ่อพลวงสันเขา บ้านบวกควาย หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
  • อ่าน 50 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ราคากลางประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร และบ่อพลวงสันเขา บ้านบวกควาย หมู่ 6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 แบบแปลนประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร และบ่อพลวงสันเขา บ้านบวกควาย หมู่ 6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร และบ่อพลวงสันเขา บ้านบวกควาย หมู่ 6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกาศโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร และบ่อพลวงสันเขา บ้านบวกควาย หมู่ 6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: