ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562

  • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  • อ่าน 28 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระภาษี

ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี

ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษี

ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2562


ติดต่อยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตามกำหนดเวลาได้ที่ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: