ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง) e-bidding

  • วันที่ 22 ตุลาคม 2562
  • อ่าน 140 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองประกาศประกวดราคาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง) e-bidding

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศ
2 เอกสารประกวดราคา

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: