ข้อมูล อบต.
นายธีรเดช  พิชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายธีรเดช พิชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม

โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

  • วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 51 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา มีงานทำและมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานและเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 10พฤษภาคม 2566 

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: